Zobrazit fotografie
Sponzoři
Užívejte světla a příležitostí – foťte! :) 16. ročník Fotosoutěže běží!

Pravidla Fotosoutěže časopisu Pilot LAA ČR

 1. Idea
  1. Fotosoutěž časopisu Pilot LAA ČR vznikla proto, aby měli amatérští i profesionální fotografové pohybující se v leteckém prostředí možnost dát o sobě vědět a prezentovat své fotografie co nejširšímu publiku.
  2. Další ideou je snaha o zapojení fotografů do spolupráce na tvorbě časopisu Pilot LAA ČR a dalších publikacích LAA ČR.
  3. V neposlední řadě by měla fotosoutěž motivovat fotografy zachycovat aktuální letecké dění ve všech jeho podobách a dávat průběžně o své tvorbě vědět.
 1. Pravidla
  1. 1. ročník Fotosoutěže časopisu Pilot LAA ČR trvá od 1. 8. do 31. 12. 2008.
  2. Soutěžící může do soutěže přihlásit pouze fotografie, jejichž je autorem. Vkládání cizích fotografií je ubohé.
  3. Soutěž probíhá výhradně na internetových stránkách http://fotosoutez.laacr.cz.
  4. Soutěžící může do svého portfolia vložit až 16 fotografií.
  5. Soutěžící může vložit maximálně 1 fotografie za jeden den. Toto není ale systémem napevno nastaveno, v případě horce aktuálních fotografií může soutěžící vložit i více fotografií.
  6. Finální portfolio, které bude hodnotit odborná porota, může čítat maximálně 12 fotografií.
  7. Soutěžící může do portfolia vkládat i starší fotografie.
  8. Soutěžící může v průběhu soutěže své portfolio libovolně modifikovat (přidávat fotografie, mazat je atd.).
  9. Soutěžící může vkládat pouze fotografie, které nepřekračují normy běžné lidské slušnosti.
 1. Technická kvalita fotografií
  1. Fotografie je možné do soutěže přihlásit pouze v elektronické formě (digitální fotografie, skeny klasických fotografií).
  2. Kvůli kapacitě serveru a rychlosti webu je délka delší strany limitována na 600 pixelů a velikost souboru jedné fotografie může být maximálně 150 kb. Pokud soutěžící vloží fotografii větší, do požadovaných rozměrů ji automaticky upraví systém.
 1. Hodnocení
  1. Soutěž probíhá ve dvou rovinách – uživatelské a odborné.
  2. Uživatelská soutěž spočívá v možnosti hodnotit fotografie ostatních soutěžících každým registrovaným uživatelem webu soutěže, a to známkou o 1 do 10 (hodnocení je subjektivní a záleží na každém hodnotiteli). Průběžné hodnocení – celkový počet bodů a průměr - je viditelné u každé konkrétní fotografie. V rámci uživatelské soutěže může hodnotit i odborná porota, její hodnocení má však stejnou váhu jako hodnocení ostatních uživatelů.
  3. Odborná soutěž spočívá v hodnocení fotografií a kompletních portfolií odbornou porotou. Toto hodnocení proběhne po ukončení prvního ročníku soutěže, tedy po 31. 12. 2008.
 1. Diskuse
  1. Součástí webu Fotosoutěže časopisu Pilot LAA ČR je možnost pro registrované uživatele diskutovat mezi sebou o každé vložené fotografii a na další témata k tomu vytvořených fórech.
  2. Diskuse by měly sloužit pro výměnu názorů mezi registrovanými uživateli o úrovni fotografií, technické i estetické kvalitě apod. Také by připomínky měly vést ke zdokonalování systému soutěže.
  3. Diskuse na témata netýkající se fotosoutěže a témat s fotosoutěží souvisejících není vítána (všeobecných diskusních fór, i těch leteckých, je na internetu bezpočet) a organizátor si vyhrazuje právo takovouto diskusi kdykoliv přerušit.
 1. Ceny a vyhlášení vítězů
  1. Každý měsíc budou na webu soutěže, na webu LAA ČR a v časopisu Pilot LAA ČR vyhlášeny tři fotografie, které získaly nejvíce bodů od registrovaných uživatelů. Autoři těchto fotografií získají drobné ceny od společnosti Aviatik s.r.o. (www.aviatik.cz).
  2. Výsledky odborné soutěže budou vyhlášeny do 31. 1. 2009. Vyhlášeno bude pořadí 5 nejlepších portfolií a 10 nejlepších fotografií. Vítězové si rozdělí ceny v souhrnné hodnotě 30 000 Kč.
  3. V průběhu soutěže může vedení vyhlásit i některé mimořádné ceny – např. za nejvtipnější název fotografie, nejvtipnější komentář či diskusní příspěvek, za nejaktivnějšího fotografa či diskutéra apod.
 1. Odborná porota
 • Členi odborné poroty mohou též na webu soutěže vystavovat své fotografie, avšak mimo soutěž.
  Předseda a ředitel soutěže:

  • Miroslav Oros, šéfredaktor časopisu Pilot LAA ČR

  Členové poroty:

  • Kamil Večeřa, fotograf, redaktor a grafik časopisu Pilot LAA ČR, pilot ULL a PK
  • Michal Eliáš, pilot MPK a ULL
  • Karel Vejchodský, pilot PK
  • Petr Čejka, pilot ZK
  • Jiří Synek, sportovní fotograf
  • Marek Wágner, fotograf časopisu Koktejl
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže v závislosti na jejím vývoji upravována.
  2. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za obsah příspěvků vložený registrovanými uživateli.
  3. Organizátor soutěže má právo použít vložené materiály po souhlasu autora v médiích a publikacích LAA ČR.
  4. Soutěž vyhlašují letci pro letce a fanoušky létání, pokusme se nejen v jejím průběhu podle toho k sobě navzájem chovat.

Miroslav Oros
24. 7. 2008